جمعه، مهر ۰۳، ۱۳۸۸

فروختن ماشین

تصمیم گرفتم تا به صورت منظم تر وبلاگم رو آپ کنم .
امروز ماشینم رو فروختم . کمی قیمت پائین تر از بازار دادم . ولی به هر حال فروختم .
نمیدونم چی بگم . چه حسی دارم ولی اینو مینویسم که یکی بهترش رو می خرم . مدل بالاتر حتی شرکت بهتر .
به خودم ایمان دارم . به توانایی های خودم . بالاتر از همه هم به خدای خودم .
خیلی ها گفتن نفروشم فصل فروش دارم ولی اهداف من بلندتر از این مسائل هستش .
میگن نیش یه پشه مانع از تاختن از اسب تازی نمیشه .
قرار بود فردا یبا بچه های شرکت بریم فیروزکوه دریاچه ولشت ولی مثل اینکه قسمت نبود و باید برم دفتر خونه واسه انتقال سند .
مبارک صاحب جدیدش باشه واقعا از ماشینم راضی بود . فوق العاده بود .
جمعه . سوم مهر 88