جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۴

خونه تکونی

آقا ایم خونه تکونی هم حکایتی داره شنیدنی !! امروز مثلن جمعه بود !
مامان : نادر من امروز کار دارم . تو به خواهرت کمک کن !!!
با کمال میل . خیالت راحت باشه
خوب خواهر نازم باید چی کار کنم ؟!!!
هیچی نادر فقط باید شیشه ها رو پاک کنی !!!! پرده ها رم باید باز کنی !!!! روی راحتی ها رو هم پاک کن !!! دیوارهای پذیرایی هم باید تمیز کنی !!! لوسترها رو هم باید تمیز کنی !!! و ....
خواهرم داشت همینطوری پشت سر هم می گفت و چشم منم همینطوری گرد تر و گردتر می شد .

گفتم : آبجی من کمک دارم یا دست تنها هستم !!!
خواهر گلم : به علی می گم بیاد کمکت !!
آخ جون علی . من کم بودم سبزه هم اومد !!! علی داداشم 12-13 سالشه !!
خواهر گلم : نادر نبینم هیچ کاری نکردید . من دارم سراغ مابقی کارها !!!!
گفتم باشه .
علی : سلام نادر داداش !!!
سلام فسقلی !!! این چی دوره سرت !! این چی بستی دور کمرت !!!
علی : نادر داداش بعدن متوجه میشی .از کجا شروع کنیم .
بی خیال علی !! چی تو فکرت می گذره فسقلی !!!
علی : آخه نادر داداش با تو خیلی حال می ده کار کردن !!!!!
باشه . می گم علی از شیشه ها شروع کنیم !!!!
آقا من پاک کن . علی پاک کن . خلاصه نیم ساعتی گذشت و قیافه من و علی دیدنی بود .
گفتم علی ین جوری حال نمی ده !!!
علی : پس چی کار کنیم حال بده نادر داداش ؟!!!!
من می خونم تو هم یواش دست بزن . بعد با من بخون .
علی : برو نادر داداش دارمت !!!
آقا من بخون علی بخون . کمی گذشت .
گفتم علی برو آب و کف و دستمال و … بیار تا به بقیه کارها برسیم .
خلاصه شده بود یه ساعت . گفتم علی حال نمی ده !!!
علی : نادر داداش من الان یه کاری می کنم حال بده . !!!
می خوای چی کار کنی.

2 دقیقه بعد دیدم یه سی دی گذاشته و ولوم داده !!!
گفتم ای ول علی !!! دیدم فسقلی دستمال رو از دور کمرش باز کرد و گفت بیا وسط نادر داداش !!!!

منم از خدا خواسته !!! 2 تایی افتادیم وسط !! آقا حالا نرقص کی برقص !!! حالا هد نزن پس کی بزن !!! اصلا حواسمون به گذشت زمان نبود . حالا پای من خورده بود به ظرف آب !!! علی کف ها رو ریخته بود رو زمین !!!

یه وضعیتی بود که بیا و ببین .
ساعت شده بود 11 و ما هنوز هیچ کاری نکرده بودیم !!! همینطوری داشتیم می رقصیدیم که دیدیم مامان و آبجی دست به کمر و چشم های گرد شده دارن به ما 2 تا نگاه می کنن !!!!
حالا قیافه ما 2 تا دیدنی بود . دستمال بسته رو سرمون !!! 2 تا روسری بستیم دور کمرمون و آب و کف یه طرف !!! روزنامه و …. یه طرف . پرده ها هم هنوز سر جاشون بود !!!!

ما 2 هم بدون اینکه حرفی بزنیم داریم به مامان و آبجی نگاه می کنیم .

مامان : شما دو تا خجالت نمی کشید .
آبجی : خوب معلومه دیگه !! نادر اینجا باشه بیشتر ازاین هم نمی شه
علی : مامان نادر داداش گفت بیا برقصیم !!!! من مقصر نیستم
آدم فروش چی داری می گی !!!! خوبه 3 ساعته داری با من می رقصی آخرش منو می فروشی !!!
حالا بحث من و علی بالا گرفته !!!! که مامان و آبجی یه دفعه زدن زیر خنده !!!!

من و علی : واسه چی میخندین !!!!
مامان : من نمیدونم تا شب باید همه کارها رو تموم کنید وگرنه نادر حق غذا خوردن نداری !!!!
آخه مامان من غذا نخورم می میرم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من نمیتونم

خلاصه من بیچاره عاجز و خسته و تنها و گرسنه !! و … کارهارو تموم کردم .
ولی امروز انقدر خندیدم که نگو !!!!!!!!! حالا تا شب مامان و آبجی منو می دیدن می خندیدن

ولی خستگی کار کردن یه طرف !!! خستگیرقصیدن یه طرف !! همه بدنم داره جیر جیر میکنه !!! حالا به قول علی خوبه رقصیدن هم بلد نیستیم !

آخر شبی :
مامان : می گم نادر خوب شد کمک کردی چند تا کار یاد گرفتی فردا زن گرفتی کمکش می کنی !!!
مامان مگه من زن میگیرم اینکارهارو کنم ؟!!!
مامان : پس زن می گیری چی کار کنی ؟!!!
خوب معلومه !!! کارهای خوب خوب !!!!!
آبجی : خوب بسه کار داره به جاهای باریک ختم می شه !!

خلاصه اینکه امروز انقدر خندیدم که شارژ شدم . بابا دیروز دپرس شده بودم سر جریان پدر آرتین .

امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشید.