سه‌شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۵

ماهیگیر

خیلی قشنگ بود . فکر کنم صد بار گوش دادم :

این همه اون دستاتو بالا و پائین نکن
لب بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن
ماهیگیر**ماهیگیر
اشک این بچه ماهی توی ابها ناپیداست
فریاد اون توی باد یه فریاد بی صداست
بزار تا بچگی رو بزاره پشت اون پشت سر
بتونه عاشق بشه وقتی می شه بزرگتر
ماهیگیر**ماهیگیر
ببین بازی کردنش پر از شوق موندنش
زندگی رو خواستن مرگ رو از خودش روندنش
خونه اون رودخونس دریا براش یه رویاست
بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست
تابیدن آفتابو رو پولکاش دوست داره
دنیا براش قشنگه وقتی بارون می باره
ماهیگیر**ماهیگیر