جمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۷

بعضی چیزا هیچ وقت عوض نمی شه