پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

کوتاه کردن موهای نازم

فکر می کنم بسه .کوتاه شد
یخ بابا ایشی وار!!
اقای محترم بسه مگه داری چمن می زنی
نقد دانیشیسان!!

امروز گفتم برم موهای نازم رو کمی کوتاه کنم و به خاطر همین حاضر شدم و کلاه هم گذاشتم رو سرم و به سمت آرایشگاه حرکت کردم.
از اونجایی که سعی می کنم موهای نازم رو دست هر جوادی ندم بعد از مدت ها تو این تهران بزرگ با استفاده از روش آزمون و خطا تونسته بودم کسی رو پیدا کنم که تو کارش خبره باشه.
وقتی رسیدم دم در آرایشگاه دیدم علی آقا نیست وکس دیگه ای داره موهای یه بنده خدایی رو مرتب می کنه .
داخل آرایشگاه شدم و با صدای بلندی گفتم: سلام!!
بنده خدا قیچی از دستش افتاد و با چشم های گرد شده داشت به من نگاه می کرد و کسی هم که رو صندلی نشته بود از تو آینه به من خیره شده بود.یه لحظه فکر کردم حتما شلوار ندارم که اینا دارن اینجوری منو نگاه می کنند.
بعد با یک صدای ضعیفی گفتم : سلام.
جفتشون گفتند سلام.
بعد نشستم و کلاه رو از روی سرم برداشتم .
وقتی که کلاه میزارم چون موهای من بلنده بد جوری به هم می ریزه.
دیدم باز آرایشگر زل زده به من!!!
بعد کارش رو ول کرد و به سمت تلفن رفت.
الو !! جمال خونه هست؟
الو سلام جمال .
جمال مشتری اومده من می ترسم به موهاش دست بزنم.
حالا انگار تا حالا مشتری نداشته که انقدر موهاش بلند باشه.
تو ذهنم اومد که اون آقایی که سری قبل موهای منو زده بود که اسمش جمال نبود !!
خلاصه ساعت 3 من رسیده بودم آرایشگاه و الان ساعت 3:30هستش و خبری از این جمال ما نیست.
بعد دیدم یه آقایی وارد شد و راست رفت سراغ قیچی و به من اشاره ای کرد و گفت بیا اینجا بشین.
رفتم نشستم و گفتم اقای محترم موهای منو همیشه علی اقا کوتاه می کنه .
جمال: علی رفته پیشه شوهرش.
بله آقا.
جمال: باخیشلیز!!
علی آقا گی تشریف دارن!!!
گی نمندی!!!

هیچی بابا شروع کن موهای منو بزن هزار تا کار دارم.
همون اول کاری با دستش کل موهای منو گرفت و با قیچی از وسط زد.
من همینجوری با چشم های از حدقه بیرون زده به کاری که این آقا کرده بود نگاه کردم.

جای همتون خالی !! یه جوری موهای منو درو می کرد که اگه یه بچه به جای من نشسته بود حتما می شاشید تو شلوارش !!!!
حالا از طرفی هم مسیج بازی من و دوست دختر عزیز شروع شده ومن دارم مسیج های رسیده رو می خونم و از طرفی هم
جمال بی پدر افتاده به جون موهای من
نمنه یازوبدی!!
کی؟!!
من نبیلیم!!!
هیچی نوشته به جمال بگو موهای نادر رو خوب کوتاه کنه.
چشم.گوزلریم اوسده!!!
رفت سراغ تیغ!!!
خدا شاهده من دیگه رنگم عوض شده بود و دوست داشتم فرار کنم.
دقیقا 2 ساعت رو موهای من کار کرد.

انقدر کوتاه کرد موهای قشنگمو که بیا و ببین !
هر ترفندی که بلد بودم زدم تا این ترک صفر کیلومتر دست از این موهای من برداره و دیگه بیشتر از این خرابترش نکنه.
خلاصه بی خیال شد و من برای اینکه از دست این موجود فرار کنم گفتم
چقدر شد؟
1500 تومن.
بره تو حلقت گیر کنه خفه بشی .چی کار کردی مگه می گی 1500 تومن.
باخ نه گزل اولدون .
وای خدا آخه من دیونه ام این دیونه است اخه کی دیونه اس؟!
بابا خدا از تو راضی باشه پول رو دادم و اومدم بیرون.
کلاه رو دوباره گذاشتم رو سرم تا خودم رو برسونم خونه و یه خاکی تو سرم بریزم.

علی خدا تورو لعنت کنه . این کی بود به جای خودت گذاشته بودی.